שמור ושמוט

שמור ושמוט

לימוד נושא השמיטה לכיתות ד'- ו'
הלכות – מדעים – הסטוריה
במסע מרתק בין שבילי המושב זנוח
נכיר את שנת השמיטה על כל רבדיה.
נשנן את ההלכות

נפנים את המסרים
נתרגש עם תמונות ההסטוריה
במוזיאון השמיטה הייחודי.

בתוספת מדריך למורה
דפי משימה ואתגר.

 

35

* הנחה לכמויות