אוצר המעשרות

מהיום מעשרים
בקלות,
כהלכה!

מטבעות של מעשר שני לפי מספר המנויים שמונחות אצל הרב הממונה.
במטבעות אלו יש אפשרות למנויים לחלל בלב שקט את המעשרות שהפרישו.
הרב הממונה מחלל את המטבעות לפי חישוב המנויים וכך חוסך מן המנויים כשלונות הנובעים משכחה ועוד.
החבר פטור מאגירת ושירת מטבעות.
החבר פטור ממעקב אחר שווי המטבע וערך הכסף.
החבר פטור מלזכור את זמני ביעור המעשרות.
באוצר יש פרוטה חמורה לזקוקים לחילול פחות משווה פרוטה.
* החברות באוצר אינה פוטרת מלהפריש תרומות ומעשרות בפועל ומאמירת הנוסח המיוחד לחברים באוצר המעשרות.

פירות, ירקות, תבואה וקטניות הגדלים אצל יהודי ונגמרה מלאכתם על ידו בארץ ישראל.

מאכל בהמה, תבלינים שאינם נאכלים, פטריות, גידולי נכרי שנגמרה מלאכתם על ידו וגידולי הפקר.

ברוב שווקי הארץ יש תעודות המאשרות כי התוצרת מופרשת כדת.
יש המהדרים לשוב ולהפריש מפני חששות לחומרא.
כשאין תעודה חייבים להפריש כהלכה. 

תפריט נגישות