גננת / רכזת בית ספר? בונוסים ייחודיים לכמויות גדולות!

פרי הדר

הערכה כוללת:

חוברת מערכים
סיפור בהפעלה – ביקור בפרדס
פעילות – הכרות עם משפחת פרי הדר
ערכת תמונות פירות הדר
משחק- הפרי מבפנים ומבחוץ
דומינו פירות הדר
פוסטר – ערלה
פוסטר – חלקי הפרי
פוסטר – מה מייצרים מפירות הדר?
תמונות ברצף – מהתפוז עד למיץ
ערכת תמונות תהליך הקטיף
ערכת תמונות מסע התפוז
סיפור בהפעלה – הלימון החמוץ
ספור בהפעלה – דומים ושונים
יצירה
דפי עבודה וצביעה
פעילות חשבונית
פעילות מוטורית

 

 

85.00

* הנחה לכמויות