גננת / רכזת בית ספר? בונוסים ייחודיים לכמויות גדולות!

ערכת לכו ונלכה
לקראת שמיטה

עלון ייחודי המרכז את כל הנושאים של
ההכנות לקראת שנת שמיטה הבעל"ט:
תוספת שביעית
הכנת הגינה לשמיטה
הכנת עציצים ואדניות לשמיטה

בונוסים:

דפי עבודה בהתאמה לתכני העלון

מצגת
לקראת שמיטה

קובץ להדפסת מגנט
לקראת שמיטה

15