נוח ומנוח
במושב זנוח

נוח ומנוח
במושב זנוח

לימוד נושא השמיטה לכיתות ב' – ג'
הלכות –  מדעים – העשרה
 
נצטרף אל הילדים נח ומנוח 
ואל האיכר שבתאי 
ללימוד מהנה של הלכות השמיטה.
יחד נשנן, נאזין ונפנים.
 
בתוספת מדריך למורה
ודפי שינון ואתגר.

35

* הנחה לכמויות

אולי יעניין אותך גם:

35