גננת / רכזת בית ספר? בונוסים ייחודיים לכמויות גדולות!

המשפחה שלי

הערכה כוללת:

חוברת מערכים

הבית
ערכת תמונות בתים בעולם
ערכת תמונות חדרי הבית
הבנאי
משחק- מה מכיל הבית?
משחק- בפנים או בחוץ
משחק- בעלי חיים וביתם
ערכת תמונות מצוות בבית

המשפחה
דמויות בני המשפחה
משחק- משפחות בעלי חיים
סיטואציות מחיי המשפחה
מצוות כיבוד הורים
פעילות- מה משמח את אבא ואמא

מרכז אוריינות
מרכז חשבון
מי בא לגן?
דפי עבודה וצביעה

85.00

* הנחה לכמויות