ספרים

נח ומנוח במושב זנוח

נושא השמיטה לכיתות ב' – ג'
הלכות – מדעים – העשרה
בהמלצת מפקחים 

35 ₪

פ
+ מדריך למורה
נושא השמיטה לכיתות ד'- ו'
הלכות – מדעים – הסטוריה
בהמלצת מפקחים

35 ₪