גננת / רכזת בית ספר? בונוסים ייחודיים לכמויות גדולות!

שבעת המינים

הערכה כוללת:

מיני ערכה

חוברת מערכים
מאפייני שבעת המינים
שבעת המינים במועדי ישראל
ערכת תמונות שבעת המינים
פעילות וספור בהפעלה – שערי שבעת המינים, דמויות מצוירות.
כותרות

40.00

* הנחה לכמויות